Rechtsom.

In het doolhof van het leven worden we vaak geconfronteerd met talloze keuzes over welke richting we moeten inslaan. In deze context biedt de ogenschijnlijk eenvoudige tegenstelling tussen rechtsom en linksom een venster naar diepere, filosofische overpeinzingen. Dit artikel beoogt, vanuit een filosofisch perspectief, te beargumenteren waarom rechtsom gaan een inherente waarde en superioriteit heeft boven linksom gaan.

Omhoog ↑

nl_NLNederlands