Bron Code 388

schrijf een onzinnig programma in assembly  van ongeveer 50 regels . Geef er een inleiding bij en een conclusie waarin je aangeeft of dit moeilijk of makkelijk is om te bedenken . 

Inleiding:

Assembly is een laag niveau programmeertaal die wordt gebruikt om direct op de hardware van een computer te communiceren. Het is een oude taal die vaak wordt gebruikt voor systemenprogrammering, zoals het schrijven van besturingssystemen of device drivers. In dit voorbeeld zal ik een onzinnig programma schrijven in assembly dat ongeveer 50 regels lang is.

Programma:

section .data
  message db 'Hello, World!',0

section .text
  global _start

_start:
  ; print the message to the console
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, message
  mov edx, 13
  int 0x80

  ; wait for the user to press a key
  mov eax, 0
  int 0x80

  ; print a random number
  mov eax, 0
  mov ebx, 0
  mov ecx, 0
  mov edx, 0
  rdtsc
  mov ebx, eax
  mov ecx, edx
  add ebx, ecx
  mov eax, 4
  mov ecx, ebx
  mov edx, 4
  int 0x80

  ; wait for the user to press a key
  mov eax, 0
  int 0x80

  ; print the message again
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, message
  mov edx, 13
  int 0x80

  ; exit the program
  mov eax, 1
  xor ebx, ebx
  int 0x80

Conclusie:

Het schrijven van een onzinnig programma in assembly is niet moeilijk om te bedenken, maar het kan wel lastig zijn om te implementeren omdat assembly een laag niveau programmeertaal is. Het programma hierboven toont hoe de opdracht kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt een bericht weergegeven, gevolgd door een willekeurig getal en tenslotte weer hetzelfde bericht. Hierdoor is het programma onzinnig, omdat het geen nuttige functionaliteit biedt.


Geef een reactie

Omhoog ↑

nl_NLNederlands
%d bloggers liken dit: