Spiegelbeeld.

We leven in een tijd van constante innovatie, technologische vooruitgang en diepgaande verandering. Onze regering heeft als taak om gelijke tred te houden met deze evolutie en ervoor te zorgen dat de wetten en regelgevingen die we hanteren, passen bij de wereld waarin we leven. Het is in deze geest dat we een nieuw fiscaal initiatief aankondigen, dat enigszins onconventioneel kan klinken, maar dat bij nader inzien logisch en noodzakelijk is in onze steeds complexer wordende samenleving.

Omhoog ↑

nl_NLNederlands