Overtreding.

In een opvallende ommezwaai van traditionele handhavingsmaatregelen, introduceert een nieuwe lokale verordening een uniek boetesysteem voor fietsers zonder licht. Dit systeem vervangt de gebruikelijke geldboetes, die volgens de beleidsmakers weinig effect hebben op het gedrag van de overtreder.

Omhoog ↑

nl_NLNederlands