Statuten.

Statuten van de Club van Mensen Die Nooit Opkomen Dagen en Nergens Aan Mee Willen Doen

Artikel 1: Naam van de Organisatie

De Club van Afwezigen.

Artikel 2: Missie

Het erkennen en respecteren van de keuze van individuen om zich nergens aan te verbinden en geen deel uit te maken van formele bijeenkomsten of verplichtingen.

Artikel 3: Lidmaatschap

  • Iedereen die zich niet wil verbinden aan formele bijeenkomsten of activiteiten kan lid worden.
  • Er zal nooit een controle zijn op aanwezigheid bij evenementen, want die zijn er niet.

Artikel 4: Vergaderingen

  • Er worden geen officiële bijeenkomsten of activiteiten gepland.
  • Mocht er ooit een bijeenkomst zijn, dan is het niemand verweten als hij/zij niet op komt dagen.

Artikel 5: Communicatie

  • Communicatie wordt tot een minimum beperkt.
  • Leden hebben geen verplichting om te reageren op berichten of mededelingen.

Artikel 6: Verantwoordelijkheden van Leden

Leden hebben geen verplichtingen of verantwoordelijkheden. Het enige vereiste is het verlangen om nergens aan deel te nemen.

Artikel 7: Beëindiging van het Lidmaatschap

  • Leden kunnen op elk moment besluiten hun lidmaatschap te beëindigen zonder opgave van reden.
  • Er is geen formele procedure voor het beëindigen van het lidmaatschap, aangezien er geen formele procedure is voor deelname.

Artikel 8: Wijzigingen in de Statuten

Gezien de aard van de club zullen er waarschijnlijk geen wijzigingen in de statuten zijn. Als iemand echter een wijziging voorstelt en niemand reageert, wordt aangenomen dat niemand bezwaar heeft.

Artikel 9: Ontbinding

De club kan op elk moment ontbonden worden, niet dat het veel uitmaakt aangezien er geen formele activiteiten of verplichtingen zijn.

Door lid te worden van De Club van Afwezigen, erkent het lid het inherente paradoxale karakter van de club en respecteert het de wens van anderen om zich nergens aan te verbinden.

wine


Geef een reactie

Omhoog ↑

nl_NLNederlands
%d bloggers liken dit: