Zwalenberf.

Lingualustratie

Deze term komt van het Latijnse “Lingua”, wat taal betekent, en het Latijnse “Illustratio”, wat illustratie of verklaring betekent. Samen geeft dit de betekenis “de illustratie of uitbeelding van taal”, wat refereert aan het proces van het genereren van woorden en het vormen van een verhaal rond deze woorden. Het verwijst naar het gebruik van een taalmodel om nieuwe woorden te bedenken en deze vervolgens in een context te plaatsen die begrijpelijk en betekenisvol is.

In het kleine, vergeten dorp van Linteldam, waar de kasseien de wegen versieren en de oude windmolen trots over de velden uitkijkt, leefde een ongewone jongen genaamd Thom. Op een dag begon Thom aan een avontuur dat de dorpsoudsten zouden beschrijven als zijn droppelstocht.

Zijn pad was niet een van duidelijke bestemming, maar eerder een aaneenschakeling van onzekere stapjes, zoals de onvoorspelbare weg van een druppel die van een blad valt. Men zou kunnen zeggen dat Thom een zwalenberf was, een jongen die leek te dwalen in een schuur vol mysteriën, altijd zoekend naar een ongrijpbare waarheid in de stoffige hoeken van zijn bestaan.

Ondanks zijn neiging tot dwalen, was er een vasthoudende kwaliteit aan Thom, een soort quolsterige energie. Hij was koppig rustig, of rustig koppig – niemand kon echt zeker zijn welke term het meest toepasselijk was.

Op een avond, terwijl hij in de velden lag, staarde Thom naar de sterrenhemel. Een bijzondere ster leek helderder te schijnen dan alle anderen. Thom noemde het de snister. Deze mysterieuze ster leek hem te roepen, hem uit te dagen om zijn lot te ontrafelen.

Onder het zachte licht van de snister begon Thom te zingen, een zacht melodisch geluid dat de nachtelijke lucht vulde. Het was niet zomaar een lied, het was een priskelen – een lied gezongen in waardering voor het mysterie van het leven. Het was een lied dat het bluvend leek te erkennen, het einde van onwankelbaar geloof en het begin van een acceptatie van de onzekerheden van het leven.

En zo ging Thom, onze quolsterige zwalenberf, verder met zijn droppelstocht onder de snister, altijd priskelend, altijd accepterend van het naderende bluvend. Het was zijn unieke manier van leven, en hoewel vreemd voor sommigen, was het een pad dat voor hem volkomen natuurlijk was.

 • Woord: Zwalenberf
 • Etymologie: Dit woord is afkomstig van “zwalen”, een oude term voor dwalen, en “berf”, wat is afgeleid van “berf”, een archaïsch woord voor schuur of opslag. Samengevoegd betekent het “dwalen in opslag”.
 • Engels: Swailenbarn
 • Frans: Errgrange
 • Duits: Schwandenkorb
 • Woord: Priskelen
 • Etymologie: Dit woord is een combinatie van “pris”, wat een oude uitdrukking is voor waarderen, en “kelen”, wat zingen betekent. Samen betekent het “zingen in waardering”.
 • Engels: Aprithroating
 • Frans: Chanterpreciation
 • Duits: Schätzengesang
 • Woord: Quolsterig
 • Etymologie: Een samenstelling van “quol”, wat een verzonnen woord is dat betekent ‘rust’, en “sterig”, een afgeleide van “sturig” dat betekent ‘koppig’. Het betekent “rustig maar koppig”.
 • Engels: Resistentquiescent
 • Frans: Quiesstinaqueux
 • Duits: Ruhigstarrkopfig
 • Woord: Bluvend
 • Etymologie: Afkomstig van “bluv”, een archaïsch woord voor geloven, en “end”, wat einde betekent. Samen betekent het “het einde van geloof”.
 • Engels: Endbelief
 • Frans: Finicroyance
 • Duits: Glaubendende
 • Woord: Snister
 • Etymologie: Afkomstig van “snister”, een woord voor mysterie, en “ster”, wat een ster betekent. Het betekent “mysterieuze ster”.
 • Engels: Mysteristar
 • Frans: Étoileénigme
 • Duits: Mysteriumstern
 • Woord: Droppelstocht
 • Etymologie: Dit woord is afkomstig van “droppel”, een denkbeeldig woord voor druppel, en “tocht”, wat reis betekent. Samen betekent het “reis van de druppel”.
 • Engels: Dropletvoyage
 • Frans: Voyagegouttelette
 • Duits: Tropfenreise


Geef een reactie

Omhoog ↑

nl_NLNederlands
%d bloggers liken dit: