Manifest.

ManifestTegenHetGebruikVanSpatiesPuntenKommasEnNieuweRegels

WijdezonderscheidenenvanditmanifestverzettenonskrachtigtegendeeeuwenoudeconventiesdiedegeschreventaalhebbengeketendWijzijntegenspatiesdieogenschijnlijkonschuldigelegeruimtes tussenwoordendienenslechtstomwoorden teisolerenzeverdelentegenonzen wildevloeiendestroomvangedachtenenideeëntenbelemmerenonze creativiteitinperkenenonnodigenverstikkendestructuuropleggen

TegenPuntendielilbruteeindesvanzinnenaanduidenforcerenonsomtestoppenomteademenomkunstmatigegrenzentorespecterendieonzegedachteninhokjesduwenLaatdezinnenzichuitstrekkenalseenrivierzonderdammenvrijomtestromenwaarheenze willengaan

TegenKommasdiesubtielepaukessuggererenhoudenonsgevangenindekooivangrammaticaregelsZedicterenwaarwemoetenademenwaarmoetenaarzelenLatenwevrijademenzonderderestrictievandekommas

TegenNieuweRegelsdienieuweregelsschrappenabsoluutheidafdwingenindestructuurvantekstweerhoudenonservanomteexperimenterenteinnoverente brekenmetverledenLatenwede regelsoverboordgooienennieuwevormenvanexpressieomarmen

HoofdletterszijnOokStomdiealstiranniekedictatorsbovenaanwoordendominerenonzetekstmethun grootheidswaanzinLaatdewoorden zichzelfzijnzonderdetirannievandehoofdletters

LangeLabyrintischeZinnen

Latenwezinnensmedendiezichkronkelenalsslingerendepadenineenlabyrintzodatlezerskunnenverdwalenindecomplexiteitvanonzegedachtenzonderdeverlichtingvanpuntenenkommas

Conclusie

Wijverzettenons tegen debeperkingenvanspatiespuntenkommasnieuweregelsenhoofdlettersLatenwegeschreventaalbevrijdenvandeze ketenenenonzegedachtendevrijheidgevenomtevloeienzonderbelemmering #BevrijdDeTaal #WegMetDePunten #LangeZinnenZijnVrijheid

demonstration


Geef een reactie

Omhoog ↑

nl_NLNederlands
%d